لیست فروشگاه های یزد

ردیف نام فروشگاه نام مسئول نام استان شماره ثابت آدرس
1 فروشگاه رفاه محسن احمدی یزد   یزد-بلوار امام جعفر صادق - فروشگاه رفاه یزد
2 موبایل پاسارگاد غلامرضا افخمی فتح آباد یزد   یزد - خیابان کاشانی - جنب بانک سپه 7 تیر - موبایل پاسارگاد