لیست فروشگاه های مشهد

ردیف نام فروشگاه نام مسئول نام استان منطقه شماره ثابت آدرس
1 915 ایمان شریفی مشهد احمد آباد 051-38454747 مشهد - بین ابومسلم و بعثت - فروشگاه 915
2 نوین ارتباط احمد عباس فرد مشهد احمد آباد 051-38411378 مشهد -  مجتمع قصر موبایل واحد 11 - فروشگاه نوین همراه
3 طاها مجید استقامت علی آبادی مشهد احمد آباد   مشهد - بازارچه موبایل واحد 10 - فروشگاه طاها
4 فونیکس (ارتباط گستر) مجید لعل یوسف مشهد احمد آباد 051-38477020 مشهد - بازارچه موبایل واحد 6 - فروشگاه فونیکس
5 خواجه پور فریدون تجعفری حدادیان مشهد احمد آباد 051-38452373 مشهد -  نبش خیابان بهشت - فروشگاه خواجه پور
6 تارا عقیل باغ دولایی مشهد رضوان 051-37051390 مشهد - خیابان صاحب الزمان_نبش مجتمع رضوان -فروشگاه تارا