لیست فروشگاه های کرمان

ردیف نام فروشگاه نام مسئول نام استان شماره ثابت آدرس
1 نوکیا سید میلاد هاشمی کرمان 034-32470679 کرمان-خیابان اقبال-نبش کوچه 11 -فروشگاه موبایل نوکیا
2 راین ایمان رضایی کرمان 034-32727465 کرمان-خیابان حافظ-نرسیده به کوچه 5- مرکز موبایل راین
3 اورژانس موبایل فرهاد قادری نژاد کرمان 034-32455600 کرمان-خیابان شفا-حد فاصل کوی 9 و 11-اورژانس موبایل
4 آل دیجیتال آقای ابراهیمی کرمان   کرمان خیابان فردوسی-فروشگاه آل دیجیتال
5 یک دو سه سپیده قاسم زاده کرمان 034-32477123 کرمان-حد فاصل میدان آزادی و چهارراه طهماسب آباد-خیابان شهید بهشتی-کوچه 9
6 بهادر(آسیا) رحمان بهادر کرمان 034-03323367 کرمان-خیابان ابوذر جنوبی-نبش کوچه 32-روبروی پمپ بنزین-فروشگاه یک دو سه