مقایسه معکوس

مقایسه معکوس  :

 با توجه به اینکه برند لیگو انحصاری شرکت یارنیک الکترونیک می باشد، جهت انتخاب سریع تر و بهتر گوشی مورد علاقه خود از میان برندهای متفاوت از قسمت مقایسه معکوس میتوانید بهره ببرید. در این قسمت میتوانید مدلی از گوشی های برند LG  و Huawei را انتخاب کرده و سیستم به طور اتوماتیک مدل هم ارز آن را در گوشی لیگو جهت مقایسه و بررسی پیشنهاد می دهد. عکس این پروسه نیز صادق است. به عبارتی دیگر شما میتوانید مدلی از گوشی های لیگو را انتخاب و سیستم به صورت اتوماتیک از گوشی های هم تراز خود در برند LG  و Huawei جهت مقایسه و بررسی پیشنهاد دهد.